Badanie diagnostyczne Dlaczego jest ważne do oceny stanu Twojego zdrowia
Mocz - badanie
ogólne
jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję
układu moczowego, służącym do wykrywania m.in. chorób
nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.
OB jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym
wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi
chorobami.
Morfologia krwi całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi
(czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny
ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania
wielu chorób, m.in.: anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi,
niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób
powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.
Glukoza podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.
APTT, PT najważniejsze badania zaburzeń krzepnięcia krwi, objawiających
się nadmierną skłonnością do powstawania
siniaków i przedłużonego krwawienia.
Fibrynogen wskaźnik funkcjonowania układu krzepnięcia i marker
stanów zapalnych.
D-dimer, ilościowo badanie wykrywające nadmierną aktywację układu krzepnięcia
i fi brynolizy. Dodatni wynik nasuwa podejrzenie
toczącej się świeżej zakrzepicy.
P/c. p. receptorom
TSH
pomiar poziomu przeciwciał przeciw receptorom hormonu
tyreotropowego (TSH-TRAb), przydatny w diagnostyce
choroby Gravesa-Basedowa.
Elektrolity (Na, K) rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej,
występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu
organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może
powodować zaburzenia rytmu serca.
Lipidogram szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy
– przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania
wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego,
HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu)
i triglicerydów.
Próby wątrobowe
(ALT, AST, ALP, GTP,
BIL)
zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje
wątroby i dróg żółciowych.
Mocznik i kreatynina podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek,
zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.
Kwas moczowy badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami
nerek oraz dolegliwościami stawowymi.
Proteinogram szczegółowe badanie najważniejszych grup białek w organizmie.
Nieprawidłowy wynik może występować
np. w zaburzeniach układu odpornościowego, chorobach
nowotworowych i dysfunkcji wątroby.
Ferrytyna badanie najlepiej oceniające zasoby żelaza w ustroju. Obniżony
wynik występuje w niedoborach żelaza, a podwyższony
w stanach zapalnych.
Wapń całkowity,
fosfor nieorganiczny
podstawowe badania służące do oceny stanu gospodarki
mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości.
Wstępne badanie w kierunku osteoporozy.
Magnez badanie wykonywane w przypadku objawów takich, jak:
osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności.
hsCRP bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego
oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby
wieńcowej.
TSH badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy.
Nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu może sugerować
niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej nadczynność.
Choroby tarczycy mają negatywny wpływ
na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in.:
nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym
tyciem lub chudnięciem.
FT4 tzw. wolna tyroksyna; badanie poziomu tego hormonu
jest istotnym elementem oceny zaburzeń funkcjonowania
tarczycy; w rozpoznawaniu chorób tarczycy istotna jest
relacja pomiędzy wynikami badań FT4 i TSH.
anty-TPO najczęściej występujące autoprzeciwciała w chorobach
tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, jak choroba
Hashimoto i choroba Gravesa-Basedowa. Mogą występować
zanim pojawią się zaburzenia hormonalne lub po ich
wystąpieniu.
HbA1c (hemoglobina glikowana) badanie odzwierciedlające
poziom glukozy w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających
badanie. Na wynik nie mają wpływu przejściowe
zaburzenia glikemii, dlatego badanie to jest bardzo przydatne
w ocenie leczenia cukrzycy. Badanie powinno być
wykonywane co 3 miesiące u chorych na początku choroby
i co pół roku u chorych ze stabilnym przebiegiem cukrzycy.
HBs przeciwciała
(anty-HBs)
badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia
przeciw żółtaczce B, a u osób nieszczepionych wskazuje
na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia wątroby
typu B) i potrzebę specjalistycznej diagnostyki.
HCV przeciwciała
(anty-HCV)
badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV
(wirus zapalenia wątroby typu C). Dodatni wynik podejrzany
szczególnie w przypadku nieswoistych objawów ze
strony jamy brzusznej, jak wzdęcia, bóle brzucha, zgaga.
IgE całkowite wstępne badanie w kierunku skłonności do alergii.
Amylaza, lipaza badania mające znaczenie w diagnostyce chorób trzustki.
CEA* badanie w kierunku nowotworów związanych głównie
z przewodem pokarmowym (rak jelita grubego, żołądka,
trzustki i wątroby).
AFP* badanie w kierunku raka wątroby, żołądka i dróg żółciowych.
CA 19-9* badanie w kierunku raka trzustki, dróg żółciowych i jelita
grubego.
Helicobacter pylori
IgG
badanie w kierunku potwierdzenia kontaktu z bakterią
Helicobacter pylori, która przyczynia się do rozwoju
wrzodów żołądka i dwunastnicy. Długotrwałe zakażenie
związane jest także ze wzrostem ryzyka rozwoju choroby
nowotworowej żołądka.
Parathormon hormon wydzielany przez przytarczyce, odgrywa istotną
rolę w regulacji poziomu wapnia.
Kalcytonina hormon „przyjazny” dla kości, pobudza odkładanie wapnia
i fosforanów w kościach.
Osteokalcyna badanie w kierunku osteoporozy, istotny element oceny
metabolizmu kostnego, wskaźnik odbudowy kości.
Fosfataza kwaśna badanie służące do oceny osteolizy, czyli procesu resorpcji
kości
EKG zabieg diagnostyczny wykorzystywany przede wszystkim w
celu rozpoznawania chorób serca; polegający na rejestracji
elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni
klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć)
pomiędzy dwoma elektrodami.
Konsultacja internisty konsultacja ta pozwala na interpretację wyników uzyskanych badań i jeśli to konieczne, pokierowanie dalszym procesem leczenia.
Badanie diagnostyczne Dlaczego jest ważne do oceny zdrowia, jeśli ukończyłeś 40. rok życia
PSA całkowity
podstawowe badanie laboratoryjne pozwalające na ocenę
ryzyka wystąpienia przerostu lub nowotworu prostaty
(gruczołu krokowego).
Testosteron najważniejszy parametr z zakresu diagnostyki hormonalnej
mężczyzn. Poziom testosteronu spada wraz z wiekiem, co
powoduje szereg niekorzystnych zmian, będących przyczyną
wielu schorzeń. Hormon ten odpowiedzialny jest przede
wszystkim za libido i sprawność seksualną, za stan fizyczny
i psychiczny - ogólnie, za witalność i energię do życia.
* wzrost tego markera obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności raka. Po konsultacji z lekarzem wynik należy interpretować w kontekście innych badań i objawów klinicznych.×
Badanie diagnostyczne Dlaczego jest ważne do oceny stanu Twojego zdrowia
Mocz - badanie
ogólne
jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję
układu moczowego, służącym do wykrywania m.in. chorób
nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.
OB jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym
wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi
chorobami.
Morfologia krwi całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi
(czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny
ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania
wielu chorób, m.in.: anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi,
niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób
powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.
Glukoza podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.
APTT, PT najważniejsze badania zaburzeń krzepnięcia krwi, objawiających
się nadmierną skłonnością do powstawania
siniaków i przedłużonego krwawienia.
Fibrynogen wskaźnik funkcjonowania układu krzepnięcia i marker
stanów zapalnych.
D-dimer, ilościowo badanie wykrywające nadmierną aktywację układu krzepnięcia
i fi brynolizy. Dodatni wynik nasuwa podejrzenie
toczącej się świeżej zakrzepicy.
P/c. p. receptorom
TSH
pomiar poziomu przeciwciał przeciw receptorom hormonu
tyreotropowego (TSH-TRAb), przydatny w diagnostyce
choroby Gravesa-Basedowa.
Elektrolity (Na, K) rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej,
występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu
organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może
powodować zaburzenia rytmu serca.
Lipidogram szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy
– przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania
wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego,
HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu)
i triglicerydów.
Próby wątrobowe
(ALT, AST, ALP, GTP,
BIL)
zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje
wątroby i dróg żółciowych.
Mocznik i kreatynina podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek,
zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.
Kwas moczowy badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami
nerek oraz dolegliwościami stawowymi.
Proteinogram szczegółowe badanie najważniejszych grup białek w organizmie.
Nieprawidłowy wynik może występować
np. w zaburzeniach układu odpornościowego, chorobach
nowotworowych i dysfunkcji wątroby.
Ferrytyna badanie najlepiej oceniające zasoby żelaza w ustroju. Obniżony
wynik występuje w niedoborach żelaza, a podwyższony
w stanach zapalnych.
Wapń całkowity,
fosfor nieorganiczny
podstawowe badania służące do oceny stanu gospodarki
mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości.
Wstępne badanie w kierunku osteoporozy.
Magnez badanie wykonywane w przypadku objawów takich, jak:
osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności.
hsCRP bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego
oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby
wieńcowej.
TSH badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy.
Nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu może sugerować
niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej nadczynność.
Choroby tarczycy mają negatywny wpływ
na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in.:
nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym
tyciem lub chudnięciem.
FT4 tzw. wolna tyroksyna; badanie poziomu tego hormonu
jest istotnym elementem oceny zaburzeń funkcjonowania
tarczycy; w rozpoznawaniu chorób tarczycy istotna jest
relacja pomiędzy wynikami badań FT4 i TSH.
anty-TPO najczęściej występujące autoprzeciwciała w chorobach
tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, jak choroba
Hashimoto i choroba Gravesa-Basedowa. Mogą występować
zanim pojawią się zaburzenia hormonalne lub po ich
wystąpieniu.
HbA1c (hemoglobina glikowana) badanie odzwierciedlające
poziom glukozy w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających
badanie. Na wynik nie mają wpływu przejściowe
zaburzenia glikemii, dlatego badanie to jest bardzo przydatne
w ocenie leczenia cukrzycy. Badanie powinno być
wykonywane co 3 miesiące u chorych na początku choroby
i co pół roku u chorych ze stabilnym przebiegiem cukrzycy.
HBs przeciwciała
(anty-HBs)
badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia
przeciw żółtaczce B, a u osób nieszczepionych wskazuje
na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia wątroby
typu B) i potrzebę specjalistycznej diagnostyki.
HCV przeciwciała
(anty-HCV)
badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV
(wirus zapalenia wątroby typu C). Dodatni wynik podejrzany
szczególnie w przypadku nieswoistych objawów ze
strony jamy brzusznej, jak wzdęcia, bóle brzucha, zgaga.
IgE całkowite wstępne badanie w kierunku skłonności do alergii.
Amylaza, lipaza badania mające znaczenie w diagnostyce chorób trzustki.
CEA* badanie w kierunku nowotworów związanych głównie
z przewodem pokarmowym (rak jelita grubego, żołądka,
trzustki i wątroby).
AFP* badanie w kierunku raka wątroby, żołądka i dróg żółciowych.
CA 19-9* badanie w kierunku raka trzustki, dróg żółciowych i jelita
grubego.
Helicobacter pylori
IgG
badanie w kierunku potwierdzenia kontaktu z bakterią
Helicobacter pylori, która przyczynia się do rozwoju
wrzodów żołądka i dwunastnicy. Długotrwałe zakażenie
związane jest także ze wzrostem ryzyka rozwoju choroby
nowotworowej żołądka.
Parathormon hormon wydzielany przez przytarczyce, odgrywa istotną
rolę w regulacji poziomu wapnia.
Kalcytonina hormon „przyjazny” dla kości, pobudza odkładanie wapnia
i fosforanów w kościach.
Osteokalcyna badanie w kierunku osteoporozy, istotny element oceny
metabolizmu kostnego, wskaźnik odbudowy kości.
Fosfataza kwaśna badanie służące do oceny osteolizy, czyli procesu resorpcji
kości
EKG zabieg diagnostyczny wykorzystywany przede wszystkim w
celu rozpoznawania chorób serca; polegający na rejestracji
elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni
klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć)
pomiędzy dwoma elektrodami.
Konsultacja internisty konsultacja ta pozwala na interpretację wyników uzyskanych badań i jeśli to konieczne, pokierowanie dalszym procesem leczenia.
Badanie diagnostyczne Dlaczego jest ważne do oceny zdrowia, jeśli ukończyłaś 40. rok życia
FSH
badanie hormonalne przydatne w diagnostyce zaburzeń
Prolaktyna hormonalna diagnostyka zaburzeń miesiączkowania
i problemów z płodnością.
CA 125* marker nowotworowy związany m.in. z rakiem jajnika.
CA 15-3* marker nowotworowy związany m.in. z rakiem piersi.
* wzrost tego markera obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności raka. Po konsultacji z lekarzem wynik należy interpretować w kontekście innych badań i objawów klinicznych. ×
Pakiety profilaktyczne dla całych rodzin
Pakiety
z rabatem do
-42%
Zdrowe zęby
 • Zestaw usług stomatologicznych: skaling, piaskowanie, fluoryzacja, przegląd stomatologiczny.

Cena po rabacie: 248 zł

Szlachetne zdrowie
 • Morfologia krwi (pełna), badanie ogólne moczu, CRP ilościowo, TSH, glukoza w surowicy, mocznik i kreatynina, lipidogram, próby wątrobowe, elektrolity (Na, K), wapń zjonizowany, USG j. brzusznej.
 • Konsultacja specjalistyczna u internisty z omówieniem wyników.

Cena po rabacie: 300 zł


Profilaktyka - Mężczyzna
 • Morfologia krwi (pełna), badanie ogólne moczu, CRP ilościowo, PSA, glukoza w surowicy, mocznik i kreatynina, lipidogram, próby wątrobowe, elektrolity (Na, K), wapń zjonizowany, USG j. brzusznej.
 • Konsultacja specjalistyczna u internisty z omówieniem wyników.

Cena po rabacie: 330 zł

Profilaktyka - kobieta
 • Morfologia krwi (pełna), badanie ogólne moczu, CRP ilościowo, TSH, glukoza w surowicy, mocznik i kreatynina, lipidogram, próby wątrobowe, elektrolity (Na, K), USG j. brzusznej.
 • Konsultacja specjalistyczna u internisty z omówieniem wyników.

Cena po rabacie: 330 zł


Dziadek jak dąb
 • Morfologia krwi (pełna), badanie ogólne moczu, CRP ilościowo, PSA, glukoza w surowicy, mocznik i kreatynina, lipidogram, próby wątrobowe, elektrolity (Na, K), układ krzepnięcia: PT (INR) (ICD-9: G21) i APTT (ICD-9: G11), D-dimer, fibrynogen, wapń zjonizowany, EKG z opisem, USG j. brzusznej.
 • Konsultacja specjalistyczna u internisty z omówieniem wyników.

Cena po rabacie: 300 zł

Babcia to skarb
 • Morfologia krwi (pełna), badanie ogólne moczu, CRP ilościowo, TSH, glukoza w surowicy, mocznik i kreatynina, lipidogram, próby wątrobowe, elektrolity (Na, K), układ krzepnięcia: PT (INR) (ICD-9: G21) i APTT (ICD-9: G11) , D-dimer, fibrynogen, wapń zjonizowany, EKG z opisem, USG j. brzusznej.
 • Konsultacja specjalistyczna u internisty z omówieniem wyników.

Cena po rabacie: 300 zł


Świadomy mężczyzna
 • Rozbudowany zestaw diagnostycznych badań laboratoryjnych, konsultacja specjalistyczna u internisty z omówieniem wyników.
 • Po 40. roku życia dodatkowo PSA całkowity i testosteron.
 • Konsultacja specjalistyczna u internisty z omówieniem wyników.

Cena po rabacie: 590 zł

poznaj pełną listę badań

Świadoma kobieta
 • Rozbudowany zestaw diagnostycznych badań laboratoryjnych, konsultacja specjalistyczna u internisty z omówieniem wyników.
 • Po 40. roku życia dodatkowo FSH, prolaktyna, CA 125 i CA 15-3.
 • Konsultacja specjalistyczna u internisty z omówieniem wyników.

Cena po rabacie: 650 zł

poznaj pełną listę badań

kontakt

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

 

Zamów pakiet:         693 554 500

(pn-pt, 8:00-18:00)

Żagiel Med  Szpital i Przychodnie  Lublin, ul. Tetmajera 21 i ul. Onyksowa 2  zagielmed.pl

Zobacz, co oznaczają badania

 
 
jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
najważniejsze badania zaburzeń krzepnięcia krwi, objawiających się nadmierną skłonnością do powstawania siniaków i przedłużonego krwawienia.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
wskaźnik funkcjonowania układu krzepnięcia i marker stanów zapalnych.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
badanie wykrywające nadmierną aktywację układu krzepnięcia i fibrynolizy. Dodatni wynik nasuwa podejrzenie toczącej się świeżej zakrzepicy.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować zaburzenia rytmu serca.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i triglicerydów.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowymi.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
szczegółowe badanie najważniejszych grup białek w organizmie. Nieprawidłowy wynik może występować np.: w zaburzeniach układu odpornościowego, chorobach nowotworowych i dysfunkcji wątroby.
wyniki dostępne w ciągu 7 dni
badanie najlepiej oceniające zasoby żelaza w ustroju. Obniżony wynik występuje w niedoborach żelaza , a podwyższony w stanach zapalnych.
wyniki dostępne w ciągu 7 dni
podstawowe badania służące do oceny stanu gospodarki mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości. Wstępne badanie w kierunku osteoporozy.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
badanie wykonywane w przypadku objawów takich jak osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.
wyniki dostępne w ciągu 7 dni
badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy. Nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej nadczynność. Choroby tarczycy mają negatywny wpływ na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub chudnięciem.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
tzw. wolna tyroksyna; badanie poziomu tego hormonu jest istotnym elementem oceny zaburzeń funkcjonowania tarczycy; w rozpoznawaniu chorób tarczycy istotna jest relacja pomiędzy wynikami badań FT4 i TSH.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
najczęściej występujące autoprzeciwciała w chorobach tarczycy o podłożu autoimmunologicznym jak choroba Hashimoto i choroba Gravesa-Basedowa. Mogą występować zanim pojawią się zaburzenia hormonalne lub po ich wystąpieniu.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
Pomiar poziomu przeciwciał przeciw receptorom hormonu tyreotropowego (TSH-TRAb), przydatny w diagnostyce choroby Gravesa-Basedowa. Badanie poziomu autologicznych przeciwciał skierowanych przeciw receptorom dla hormonu tyreotropowego TSH (TRAb) jest przydatne w potwierdzaniu choroby Gravesa-Basedowa (są obecna w 90 - 100% przypadków), w diagnostyce różnicowej w badaniach porównawczych tarczycy, w prognozowaniu przebiegu choroby Gravesa-Basedowa oraz w planowaniu i ocenie leczenia. Chorzy na chorobę Gravesa-Basedowa z wysokim poziomem TRAb mają zwiększone ryzyko reaktywacji choroby.
wyniki dostępne w ciągu 10 dni
(hemoglobina glikowana) badanie odzwierciedlające poziom glukozy w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie. Na wynik nie mają wpływu przejściowe zaburzenia glikemii, dlatego badanie to jest bardzo przydatne w ocenie leczenia cukrzycy. Badanie powinno być wykonywane co 3 miesiące u chorych na początku choroby - i co pół roku u chorych ze stabilnym przebiegiem cukrzycy.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
badanie pozwalające ocenić potrzebę powtórnego szczepienia przeciw żółtaczce B, a u osób nie szczepionych wskazuje na kontakt z wirusem HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) i potrzebę specjalistycznej diagnostyki.
wyniki dostępne w ciągu 2 dni
badanie pozwalające stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). Dodatni wynik podejrzany szczególnie w przypadku nieswoistych objawów ze strony jamy brzusznej, jak wzdęcia, bóle brzucha, zgaga.
wyniki dostępne w ciągu 2 dni
wstępne badanie w kierunku skłonności do alergii.
wyniki dostępne w ciągu 2 dni
badania mające znaczenie w diagnostyce chorób trzustki.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
badanie w kierunku nowotworów związanych głównie z przewodem pokarmowym (rak jelita grubego, żołądka, trzustki i wątroby).
wyniki dostępne w ciągu 3 dni
badanie w kierunku raka wątroby, żołądka i dróg żółciowych.
wyniki dostępne w ciągu 2 dni
badanie w kierunku raka trzustki, dróg żółciowych i jelita grubego.
wyniki dostępne w ciągu 2 dni
badanie w kierunku potwierdzenia kontaktu z bakterią Helicobacter pylori, która przyczynia się do rozwoju wrzodów żołądka i dwunastnicy. Długotrwałe zakażenie związane jest także ze wzrostem ryzyka rozwoju choroby nowotworowej żołądka.
wyniki dostępne w ciągu 2 dni
hormon wydzielany przez przytarczyce, odgrywa istotną rolę w regulacji poziomu wapnia.
wyniki dostępne w ciągu 7 dni
hormon „przyjazny” dla kości, pobudza odkładanie wapnia i fosforanów w kościach.
wyniki dostępne w ciągu 7 dni
badanie w kierunku osteoporozy, istotny element oceny metabolizmu kostnego, wskaźnik odbudowy kości.
wyniki dostępne w ciągu 7 dni
badanie służące do oceny osteolizy, czyli procesu resorpcji kości
wyniki dostępne w ciągu 7 dni
badanie hormonalne przydatne w diagnostyce zaburzeń miesiączkowania (nieregularnych cykli).
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
hormonalna diagnostyka zaburzeń miesiączkowania i problemów z płodnością.
wyniki dostępne w ciągu 7 dni
badanie przydatne w ocenie metabolizmu kostnego, istotne w diagnostyce osteoporozy.
wyniki dostępne w ciągu 7 dni
marker nowotworowy związany m.in. z rakiem jajnika.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
marker nowotworowy związany m.in. z rakiem piersi.
wyniki dostępne w ciągu 2 dni
podstawowe badanie laboratoryjne pozwalające na ocenę ryzyka wystąpienia przerostu lub nowotworu prostaty (gruczołu krokowego).
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
najważniejszy parametr z zakresu diagnostyki hormonalnej mężczyzn. Poziom testosteronu spada wraz z wiekiem, co powoduje szereg niekorzystnych zmian będących przyczyną wielu schorzeń. Hormon ten odpowiedzialny jest przede wszystkim za libido i sprawność seksualną, za stan fizyczny i psychiczny - ogólnie, za witalność i energię do życia.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
zabieg diagnostyczny wykorzystywany przede wszystkim w celu rozpoznawania chorób serca; polegający na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy dwoma elektrodami
wyniki dostępne na miejscu
Badanie służy do diagnostyki i kontroli leczenia stanów zapalnych i uszkodzenia tkanek w przebiegu infekcji, chorób reumatycznych i nowotworowych oraz stanów pourazowych.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
Elektrolity (sód, potas). Diagnostyka równowagi wodno-elektrolitowej i diagnostyka zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Elektrolity: kationy sodowy (Na+) i potasowy (K+), są najważniejszymi jonami osocza wpływającymi bezpośrednio na utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej ustroju.

Wskazaniem do oznaczania elektrolitów jest m.in. podejrzenie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej (Elektrolity w szerszym ujęciu), znaczna utrata płynów, niewydolność nerek, zaburzenia funkcjonowania kory nadnerczy, zaburzenia pracy serca, utrata przytomności."
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
Wapń zjonizowany. Pomiar stężenia wapnia zjonizowanego w  krwi.  Badanie przydatne  w diagnostyce zaburzeń homeostazy wapnia w chorobach układu kostnego, nerek, serca i układu pokarmowego. 
wyniki dostępne w ciągu 5 dni
PT (INR). Badanie wykrywające zaburzenia w zewnątrzpochodnym szlaku krzepnięcia krwi wynikające z niedoborów lub nieprawidłowości czynników: II, V, VII, X oraz fibrynogenu. Przydatne w ocenie funkcji wątroby i diagnostyce DIC. Test z wynikiem wyrażanym w postaci  INR wykonywany jest w monitorowaniu leczenia doustnymi antykoagulantami np. acenokumarolem.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
APTT. Parametr oceny wewnątrzpochodnej  drogi aktywacji krzepnięcia (czynniki XII, XI, IX, X, VIII, V, II, fibrynogen). Podstawowy parametr dla  monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną. Przydatny  w diagnostyce przyczyn krwawień, niedoborów czynników krzepnięcia,  DIC i antykoagulantu toczniowego.
wyniki dostępne w ciągu 1 dnia
* - wzrost tego markera obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności raka. Po konsultacji z lekarzem wynik należy interpretować w kontekście innych badań i objawów klinicznych.